nod32-username-password
+ نوشته شده در سه شنبه هفدهم بهمن 1391ساعت 12:24 توسط شفیق |

تاریخ آخرین آپدیت : ۱۶ بهمن ۱۳۹۱

با توجه به این که این روزها ویروس های زیادی در اینترنت انتشار یافته هیچ کامپیوتری از شر ویروس در امان نیست. همه به دنبال یک آنتی ویروس مطمئن هستند تا بتوانند از ویروسی شدن سیستم خود جلوگیری کنند. ما به شما آنتی ویروس نود۳۲ را پیشنهاد می کنیم . به دلیل اینکه ،آنتی ویروس نود ۳۲ هوشمند است توانای این را دارد که سیستم شما را در مقابل ویروس ها ایمن سازد . شما با داشتن یوزر و پسورد آنتی ویروس می توانید بدون هیچ دردسری آنتی ویروس خود را آپدیت نمایید، در ادامه مطلب تعدادی یوزر و پسورد برای شما عزیزان گردآوری نموده ایم که هم اکنون می توانید دریافت کنید. این یوزر و پسورد های آنتی ویروس نود ۳۲ همیشه آپدیت می شوند و شما می توانید این صفحه را ذخیره نموده و هر وقت که نیاز به یوزر و پسورد جدید داشتید به همینجا مراجعه نمایید.

Username:TRIAL-81278890
Password:23t3th3ncu

Username:TRIAL-81278908
Password:sepvkh7cff

Username:TRIAL-81279489
Password:anm84ene3h

Username:TRIAL-81279495
Password:dd4cpna8j4

Username:TRIAL-81279504
Password:3vrh6j8vsu

Username:TRIAL-81279507
Password:44h6uft565

Username:TRIAL-81279514
Password:dfx6bjsmnh

Username:TRIAL-81279532
Password:j4384cxhjj

Username:TRIAL-81279542
Password:jsvjf3udjs

Username:TRIAL-81279548
Password:6sv82jshmb

Username:TRIAL-81279562
Password:v42h4nc2en

Username:TRIAL-81279570
Password:8eejhrahx4

Username:TRIAL-81279591
Password:rdhdx84sus

Username:TRIAL-81279596
Password:hvrckppdnv

Username:TRIAL-81279598
Password:pjp8ej34nr

Username:TRIAL-81279600
Password:ex7jd53f6k

Username:TRIAL-81279602
Password:mk7f8xb76e

Username:TRIAL-81279604
Password:ta6c4smu7a

Username:TRIAL-81279605
Password:7fdh3km4vp

Username:TRIAL-81279608
Password:pbmju8x2n2

با تشکر مدیریت وبلاگ

+ نوشته شده در سه شنبه هفدهم بهمن 1391ساعت 12:22 توسط شفیق |

با توجه به این که این روزها ویروس های زیادی در اینترنت انتشار یافته هیچ کامپیوتری از شر ویروس در امان نیست. همه به دنبال یک آنتی ویروس مطمئن هستند تا بتوانند از ویروسی شدن سیستم خود جلوگیری کنند. ما به شما آنتی ویروس نود۳۲ را پیشنهاد می کنیم . به دلیل اینکه ،آنتی ویروس نود ۳۲ هوشمند است توانای این را دارد که سیستم شما را در مقابل ویروس ها ایمن س . شما با داشتن یوزر و پسورد آنتی ویروس می توانید بدون هیچ دردسری آنتی ویروس خود را آپدیت نمایید، در ادامه مطلب تعدادی یوزر و پسورد برای شما عزیزان گردآوری نموده ایم که هم اکنون می توانید دریافت کنید. این یوزر و پسورد های آنتی ویروس نود ۳۲ همیشه آپدیت می شوند و شما می توانید این صفحه را ذخیره نموده و هر وقت که نیاز به یوزر و پسورد جدید داشتید به همینجا مراجعه نمایید.

Username:TRIAL-73368810
Password:a7372j5svd

Username:TRIAL-73368822
Password:4s6xp4u8ub

Username:TRIAL-73368828
Password:fs6a8jx5ss

Username:TRIAL-73368820
Password:s6kanmumb7

Username:TRIAL-73368824
Password:u564v8jhtf

Username:TRIAL-73369790
Password:djvdf53fd5

Username:TRIAL-73369785
Password:546b5jm478

Username:TRIAL-73369792
Password:7uvfmaprca

Username:TRIAL-73369780
Password:ukcar3an2c

Username:TRIAL-73369804
Password:xf38crf7c7

Username:TRIAL-73369807
Password:dkt7j66akv

Username:TRIAL-73369806
Password:rs3chv6fbc

Username:TRIAL-73369816
Password:armf82vap6

Username:TRIAL-73369816
Password:armf82vap6

Username:TRIAL-73369815
Password:58d7438s3j

Username:TRIAL-73369820
Password:cp78ekk78e

Username:TRIAL-73369851
Password:68e7k8u74v

Username:TRIAL-73369810
Password:df4ku8j48n

 

+ نوشته شده در چهارشنبه پنجم مهر 1391ساعت 11:16 توسط شفیق |

اینم از جدید ترین هاش

Username: EAV-51526916
Password: kpvr48kr5n

Username: EAV-54883696
Password: mr67m6a7ha

Username: EAV-54883700
Password: dac6akusad

Username: EAV-54883706
Password: f2savthksv

Username: EAV-54888115
Password: 2j63cejvkx

Username: EAV-54888163
Password: 6x285s55kp

Username: EAV-56976383
Password: dnmsbum4x8

Username: EAV-56976385
Password: kcmn6pxr24

Username: EAV-56976387
Password: bp535ax6ev

Username: EAV-56976388
Password: 67urxcanpb

Username:EAV-42820632
Password:htcrp27sdt

Username:EAV-42820633
Password:cb5fj3han8

Username:EAV-51526916
Password:kpvr48kr5n

Username:EAV-54883696
Password:mr67m6a7ha

Username:EAV-54883700
Password:dac6akusad

Username:EAV-54883706
Password:f2savthksv

Username:EAV-54888115
Password:2j63cejvkx

Username:EAV-54888163
Password:6x285s55kp

Username:EAV-56976383
Password:dnmsbum4x8

Username:EAV-56976385
Password:kcmn6pxr24

Username:EAV-56976387
Password:bp535ax6ev

Username:TRIAL-58035857
Password:d663ffn73m

Username:TRIAL-58035859
Password:kt6xbb2v4f

Username:TRIAL-58035865
Password:adt5r7vkca

Username:TRIAL-58035871
Password:7k3x8ftv68

Username:TRIAL-58035878
Password:nfn8thfvd8

Username:TRIAL-58035884
Password:afnvc3d2hp

Username:TRIAL-58035890
Password:pcc7x432rp

Username:TRIAL-58035897
Password:njj3edxajn

Username:TRIAL-58035901
Password:kk2a8sad3c

Username:TRIAL-58035906
Password:c587uau2tf

Username:TRIAL-58035911
Password:4me6jrhkmk

Username:TRIAL-58035832
Password:x7mxajjtn7

Username:TRIAL-58035848
Password:v5p66je2fd

Username:TRIAL-58035854
Password:h5ptn4c5jv

Username:TRIAL-58035920
Password:8fmuuurkfd

Username:TRIAL-58035924
Password:6h45ma4nx4

Username:TRIAL-58035928
Password:hu4vbxn43r

Username:TRIAL-58035935
Password:2rr7v2b4ar

+ نوشته شده در جمعه پنجم خرداد 1391ساعت 18:7 توسط شفیق |


Username: EAV-49780655
Password: 5cemjc4b7f
Expiration: 05/11/2011

Username: EAV-49757321
Password: dbrpbmn344
Expiration: 04/11/2011

Username: EAV-49980898
Password: 88s5apb5pn
Expiration: 13/11/2011

Username: EAV-49980906
Password: jk75rtak83
Expiration: 13/11/2011

Username: EAV-49981512
Password: hmm27fujx6
Expiration: 13/11/2011

Username: EAV-49981516
Password: en582v7meu
Expiration: 13/11/2011

Username: EAV-49981519
Password: ftutnsstr5
Expiration: 13/11/2011

Username: EAV-49981523
Password: dub4f75x8s
Expiration: 13/11/2011

Username: EAV-49982494
Password: kmf6pm5vd8
Expiration: 13/11/2011

Username: EAV-49984351
Password: 3skabmt6k3
Expiration: 13/11/2011

Username: EAV-49984353
Password: 8fj66f6tmu
Expiration: 13/11/2011

Username: EAV-49984357
Password: 6h3dxufx5j
Expiration: 13/11/2011

Username: EAV-49944444
Password: b2pdb4jhar
Expiration: 13/11/2011

Username: EAV-49984406
Password: b2pdb4jhar
Expiration: 13/11/2011


+ نوشته شده در پنجشنبه بیستم مرداد 1390ساعت 13:17 توسط شفیق |

Username:EAV-48927344
Password:2a2dmmnjx2

Username:EAV-48927781
Password:uuhk77xn2r

Username:EAV-48928104
Password:564k55kkb8

Username:EAV-48928607
Password:jjakpjjnju

Username:EAV-48928637
Password:kd3pr5xxpj

Username:EAV-48928991
Password:3ansv3e7ve

Username:EAV-48928992
Password:devxvsedmu

Username:EAV-48929058
Password:dedn54te4e

Username:EAV-48921514
Password:ksuthdp547

Username:EAV-48921517
Password:6m4vb233tf

Username:EAV-48929060
Password:5st34mttjb

Username:EAV-48929969
Password:tpsn7nss6u

+ نوشته شده در شنبه یازدهم تیر 1390ساعت 1:23 توسط شفیق |


Username: EAV-44616882
Password: 7khrrmje3f
Expiration: 24/07/2011

Username: EAV-45225932
Password: d7cap83vss
Expiration: 20/08/2011

Username: EAV-45225934
Password: ktc7j4bmtm
Expiration: 20/08/2011

Username: EAV-45226442
Password: 73fd5rbnbd
Expiration: 20/08/2011

Username: EAV-45226904
Password: 24tchp76pa
Expiration: 20/08/2011

Username: EAV-45230131
Password: 3v22deam7t
Expiration: 20/08/2011

Username: EAV-45230171
Password: 6r6n7du838
Expiration: 20/08/2011

Username: EAV-45231082
Password: fc6xfpjbd5
Expiration: 20/08/2011

+ نوشته شده در سه شنبه هفدهم خرداد 1390ساعت 15:30 توسط شفیق |

Username: EAV-32384711
Password: ekxhbxfemx
Expiration: 29/06/2012

Username: EAV-43398307
Password: c465stdpth
Expiration: 11/07/2011

Username: EAV-43398340
Password: nacaaephjk
Expiration: 11/07/2011

Username: EAV-43398342
Password: uvb65a37je
Expiration: 11/07/2011

Username: EAV-43398365
Password: mjdvck67h2
Expiration: 11/07/2011

Username: EAV-43398379
Password: 8aavas27kr
Expiration: 11/07/2011

Username: EAV-43398382
Password: s6h25db4c3
Expiration: 11/07/2011

----------------------------------------------------

Username:EAV-43398340
password:nacaaephjk

Username:EAV-43398378
password:3ka3fxnfjv

Username:EAV-43398379
password:8aavas27kr

Username:EAV-43348316
password:4cucxaeumh

Username:EAV-43348317
password:a3u8s5rkmc

Username:EAV-43348318
password:m74dsursds

Username:EAV-43348777
password:mr7d37c8×7

Username:EAV-43349249
password:n43jb4c2nb

Username:EAV-43349251
password:tr3e5vnpp6

Username:EAV-43348324
password:7744adpufb

Username:EAV-43398340
passwordy:nacaaephjk

Username:EAV-43398378
password:3ka309116fjv

Username:EAV-43398379
passwordy:8aavas27kr

Username:EAV-43348317
password:a3u8s5rkmc

Username:EAV-43348318
password:m74dsursds

Username:EAV-43348777
password:mr7d37c8×7

Username:EAV-43349249
password:n43jb4c2nb

Username:EAV-43349251
password:tr3e5vnpp6

Username:EAV-43348324
password:7744adpufb

Username:EAV-43398378
Password:3ka3fxnfjv

Username:EAV-43398307
Password:c465stdpth

Username:EAV-43398323
Password:pb84cfubpd

Username:EAV-43398352
Password:p628d2aku5

Username:EAV-43398342
Password:uvb65a37je

Username:EAV-43398379
Password:8aavas27kr

Username:EAV-43398365
Password:mjdvck67h2


 Username: TRIAL-43060042
 Password: thjecp63jt

 Username: TRIAL-43060076
 Password: kuhh3n7xhm

 Expiry Date: 12.04.2011
 Username: TRIAL-43060090
 Password: f8v72b3h6j

 Username: TRIAL-43060107
 Password: 238epv8mp3

Username: TRIAL-43060130
 Password: jxbb6d3vmr

Username:EAV-42923322
Password:b4h848xau2

Username:EAV-42923325
 Password:uxravua6ma

 Username:EAV-42923981
Password:xhs5pdmtet

Username:EAV-42924022
Password:n424unm37k

Username:EAV-42924023
 Password:3878ufm8v3

Username:EAV-42924065
 Password:ved3ukv5nm

 Username:EAV-42924779
Password:v6a6u6p7ns

Username: EAV-43157560
 Password: jjke7cadas Username:EAV-42923322
 Password:b4h848xau2

 Username:EAV-42923325
 Password:uxravua6ma

 Username:EAV-42923981
 Password:xhs5pdmtet

 Username:EAV-42924022
 Password:n424unm37k

 Username:EAV-42924023
 Password:3878ufm8v3

 Username:EAV-42924065
 Password:ved3ukv5nm

 Username:EAV-42924779
 Password:v6a6u6p7ns

 Username: EAV-43157560
 Password: jjke7cadas

Username: TRIAL-43060042
 Password: thjecp63jt

 Username: TRIAL-43060076
 Password: kuhh3n7xhm
 Expiry Date: 12.04.2011

 Username: TRIAL-43060090
 Password: f8v72b3h6j
 
Username: TRIAL-43060107
 Password: 238epv8mp3

 Username: TRIAL-43060130
 Password: jxbb6d3vmr

Username:TRIAL-33632565
 Password:n65jfv7mat

 Username:TRIAL-33069522
 Password:2nx5fxpdhr

 Username:TRIAL-33632568
 Password:82ckajfj25

 Username:TRIAL-33632564
 Password:bxvch67ehd

 Username:TRIAL-33632566
 Password:3ccpfp7t2a

 Username:TRIAL-33632563
 Password:ff5mm4ux82

 Username: EAV-42383473
 Password: 6n3umafsap

 For versions: ESS / EAV
 Username: EAV-42383474
 Password: ht83k4e236

 For versions: ESS / EAV
 Username: EAV-42383475
 Password: u3f8kte7rk

 For versions: ESS / EAV
 Username: EAV-42383476
 Password: ph8xevrn32

+ نوشته شده در جمعه نوزدهم فروردین 1390ساعت 14:13 توسط شفیق |

جدید ترین یوزر

Username: EAV-41558753
Password: 2rauh4md6b

Username: EAV-41731727
Password: napecheesb

Username: EAV-41745566
Password: dxttrhbt2d

Username: EAV-41745567
Password: r642pbb3pt

Username: EAV-41745579
Password: eufst4uvcu

Username: EAV-41889171
Password: b4423pt762

Username: EAV-41889176
Password: 4kbvp6fsx5

Username: EAV-41889267
Password: hej5eeb3eu

Username: EAV-43000952
Password: j24uf4bsh5

Username: EAV-43001863
Password: rnfmrjae84

Username: EAV-43003011
Password: ehmu5n5jh6

Username: EAV-43003017
Password: 3hkjk73mmn

Username: EAV-43003020
Password: kctketcjdx

 

+ نوشته شده در شنبه ششم فروردین 1390ساعت 11:34 توسط شفیق |

دانلود جدیدترین نسخه ی ناد32  Eset Smart Security 4.2.71.2
این نسخه از آنتی ویروس در سال 2011 به بازار اومده! و سرعتش عالیه یعنی چندین برابر نسخه های قبلی . من که نصب کردم و راضیم.

من تصمیم گرفتم که لینک دانلودش رو توی سایت نزارم و به جای اون یادتون بدم که چطوری همیشه آخرین نسخه هاش رو از خود سایت www.eset.com  (سایت اصلی کمپانی ) دانلود کنید!!!!!!
یعنی به جای اینکه ماهی بهتون بدم می خوام ماهیگیری یادتون بدم.
+ نوشته شده در دوشنبه بیست و سوم اسفند 1389ساعت 11:7 توسط شفیق |